bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja obsługi BIP

Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz.1198. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza równieĹź podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnątrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 67, poz. 619, określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono równieĹź budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z tym Podmiotowa Strona BIP zawiera:

1) Logo – znak graficzny Biuletynu,
2) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
3) Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) Menu przedmiotowe,
5) Informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
7) Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
8) Moduł wyszukujący.


Obsługa Biuletynu

Strona, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyĹźej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię, a nastąpnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w Rozporządzeniu Ministra, jak i elementy dodatkowe:

1) „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w Biuletynie przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora Biuletynu.

2) „Redakcja” - kategoria znajdująca się w częci menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP.

3) „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w części menu przedmiotowego. UmoĹźliwia ona zapoznanie się z zasadami uĹźytkowania Biuletynu.

4) „Inne informacje” – kategoria znajdująca się w części menu przedmiotowego. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa.

5) „Statystyki” – kategoria ta równieĹź znajduje się w części menu przedmiotowego. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat liczby wyświetleń poszczególnych podstron opublikowanych na stronie.

6) „Moduł wyszukujący” – znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierające interesujące nas słowo lub frazę).

7) „Wersje archiwalne tej strony” – znajduje się poniĹźej kaĹźdej wyświetlonej podstrony i określa datę danej zmiany.


Dodatkowe elementy Biuletynu

„Opcje drukowania” – istnieje moĹźliwość drukowania podstron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia gromadzenia potrzebnych nam informacji.


„Odnośnik do głównej strony BIP” – opcja ta umoĹźliwia automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez kliknięcie na nazwę strony znajdującą się u góry ekranu: www.bip.gov.pl.Opublikował: Bartosz Bukowiecki
Publikacja dnia: 28.05.2021
Podpisał: Piotr Smykaj
Dokument z dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 7 079